PIKNIK MAZOWSZE SENIOROM

Mieliśmy okazję zaprezentować swój program artystyczny na Pikniku Mazowsze Seniorom.