Pracowania umiejętności praktyczno-zawodowych

Pracownia umiejętności praktyczno-zawodowych wyposażona jest w sprzęt i narzędzia mechaniczno-elektryczne. Uczestnicy zajmują się tu drobnymi naprawami w placówce ( naprawa zamków w drzwiach, uszkodzonych mebli i innych sprzętów, itp.) Wytwarzają prace artystyczne i użytkowe z drewna i innych materiałów. Zadaniem tej pracowni jest też oprawianie prac plastycznych. Pracownia jest wyposażona w warsztat stolarski, szafę narzędziową oraz urządzenie do odpylania. Uczestnicy tej pracowni dbają także o utrzymanie porządku wokół posesji.

Uczestnicy w ramach zajęć uczą się w jaki sposób prawidłowo przygotowywać stanowiska, materiały oraz narzędzia do pracy. Szczególne znaczenie w tych działaniach ma dobór i przygotowywanie odpowiednich narzędzi wraz z materiałami do powierzonego zadania. Uczestnicy uczą się metod oraz sposobów skutecznego łączenia materiałów tak by w przyszłości mogli samodzielnie usuwać usterki powstałe w skutek eksploatacji, a także wykonywać zupełnie nowe przedmioty.