Sala rehabilitacyjna

Sala rehabilitacyjna wyposażona jest w sprzęt do indywidualnych ćwiczeń osób z dysfunkcją narządów ruchu oraz do ćwiczeń ogólnokondycyjnych dla osób sprawnych ruchowo. W rehabilitacji ruchowej wykorzystuje się teren wokół budynku, na którym znajduje się boisko do koszykówki i piłki nożnej. Sala wyposażona jest w UGUL, rowery treningowe, bieżnię, orbitreki, materace, aparat do masażu i drobny sprzęt treningowy. Część sprzętu jest własnością Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin „Sami Sobie”, które zostało utworzone w 2004 roku przez kadrę Warsztatu, aby wzbogacić ofertę terapeutyczną placówki.

Celem zajęć jest podnoszenie ogólnej sprawności oraz rozwijanie zdolności motorycznych i koordynacji ruchowej. Sala rehabilitacyjna wyposażona jest w niezbędny sprzęt do rehabilitacji oraz podnoszenia sprawności i kondycji fizycznej. Rehabilitacja dostosowana do indywidualnych potrzeb każdego z uczestników.
Zadaniem rehabilitacji jest usprawnianie naszych podopiecznych i przygotowanie ich do pracy w pozostałych pracowniach. Zajęcia w tej pracowni obejmują ćwiczenia ogólno-usprawniające oraz indywidualne ćwiczenia.
Uczestnicy biorą również udział w zajęciach organizowanych, które pozwalają na rozładowanie emocji, rozluźnienie i odprężenie od typowych zajęć tematycznych. Udział w zajęciach pozwala dbać uczestnikom o swoją kondycję fizyczną, jak również uczy prozdrowotnego trybu życia.
Prowadzone są również zajęcia rekreacyjno-sportowe poza ośrodkiem, m. in. gra w piłkę nożną, siatkówkę, koszykówkę, gry i zabawy sprawnościowe.