Pracownia ceramiczna

Pracownia ceramiczna wyposażona jest w elektryczne i ręczne koło garncarskie, piec do wypalania gliny oraz drobny sprzęt potrzebny do ręcznego wytwarzania prac ceramicznych. Prace z ceramiki są sprzedawane na aukcjach, kiermaszach
i festynach.

Pokazujemy, jak uwolnić wyobraźnię i ulepić unikatowe przedmioty artystyczne własnego projektu. Zajęcia z ceramiki otwierają nam wielowymiarowe odczuwanie świata. Co więcej, poprawiają koncentrację, rozwijają ekspresję plastyczną, wyobraźnię i uczą współdziałania w grupie. Najważniejszą cechą tej pracowni jest fakt, że każdy uczestnik, nawet najsłabszy, znajdzie dla siebie jakieś zajęcie i będzie widział efekty swojej pracy. Jest to wspaniały sposób na wyrażanie siebie i odnalezienie swego miejsca w świecie sztuki, ponieważ w twórczości amatorskiej, a zwłaszcza osób niepełnosprawnych jest ogromnie dużo świeżości i niezależności.