Pracownie umiejętności społecznych

Pracownia umiejętności społecznych wyposażona jest w komputer z dostępem do Internetu oraz urządzenie wielofunkcyjne. Uczestnicy uczą się wykorzystania informacji z sieci, opracowują miejsce i plan wycieczek krajoznawczych, wyjazdy do kina, itp. Pracownia uczy także korzystania z usług, poruszania się po pobliskim terenie i w instytucjach użyteczności publicznej, np. PUP, Urząd Miejski, Starostwo Powiatowe. W chwilach wolnych od profilowanych zajęć uczestnicy mają możliwość korzystania z planszowych gier edukacyjnych i komputerowych.

Głównym celem w tej pracowni jest przygotowanie uczestnika do jak najbardziej samodzielnego, świadomego i aktywnego życia w społeczeństwie. Nasi uczestnicy nabywają umiejętności nawiązywania dialogu i prowadzenia rozmów, aktywnego słuchania, odpowiedniego reagowania na sytuacje trudne, asertywności, zachowania w grupie.