Pracownia plastyczna

W pracowni plastycznej wykonywane są prace różnymi technikami plastycznymi z wykorzystaniem bardzo różnych materiałów. W tej pracowni uczestnicy wykonują też małe formy witrażowe i zdobią przedmioty metodą decupage. Prace artystyczne wykonane w pracowni plastycznej są sprzedawane na aukcjach, kiermaszach i festynach.

Zajęcia w pracowni plastycznej dają naszym uczestnikom możliwość wyrażenia tych przeżyć, które są trudne do przekazania w słowach. Niekiedy maj ą charakter swobodnej ekspresji, która poprzez pobudzenie wyobraźni pozwala na własną inwencję twórczą. Uczestnicy poprzez obcowanie ze sztuka w sposób aktywny doskonalą swoją koordynację wzrokowo-ruchową oraz podtrzymują i rozwijają sprawność manualną. Bardzo ważnym celem tych zajęć jest wpływ na podniesienie własnej wartości, wartości pracy i umiejętności działania w grupie. Proponowane techniki plastyczne pozwalają na odreagowanie emocji i napięć. Piękno wytworów plastycznych ma tu znaczenie drugorzędne, najważniejsze jest tworzenie wbrew niepełnosprawności.