Regulamin organizacji

Zarządzenie nr 4/2020 wydane przez Burmistrza Gminy Kozienice z dnia 09.01.2020r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Warsztatu Terapii Zajęciowej w Przewozie