Pracownia informatyczna

Pracownia informatyczna wyposażona jest w 4 komputery i drukarki. Uczy posługiwania się komputerem w zakresie obsługi edytora tekstu, korzystania z internetu, obsługi gier, itp. w zależności od możliwości uczestnika. Przy wykorzystaniu programu graficznego uczestnicy w tej pracowni przygotowują zaproszenia na różne imprezy, kartki okolicznościowe, dyplomy, ogłoszenia, informacje, itp. Pracownia wyposażona jest też w kamerę i aparat fotograficzny, które służą, m. in. do dokumentowania ważnych wydarzeń oraz życia codziennego WTZ.

W pracowni uczestnicy nabywają umiejętności obsługi komputera i wykorzystania go w praktycznym działaniu. Opanowują podstawowe umiejętności niezbędne do pisania tekstów, obróbki graficznej zdjęć, sprawnego poruszania się w Internecie. Wykonywanie nawet prostych prac podczas zajęć w pracowni kształtuje sprawność manualną, koordynację wzrokowo-ruchową oraz rozwija logiczne myślenie. Dodatkowa pracownia informatyczna jest odpowiedzialna za prowadzenie fan-page na Facebooku oraz strony internetowe WTZ.