PFRON WSPIERA CIEBIE

„PFRON wspiera Ciebie” – to kampania informująca, jak Fundusz wspiera osoby z niepełnosprawnością, dotknięte skutkami epidemii koronawirusa. Jednym z elementów jest dofinansowanie kosztów domowej opieki nad tymi, którzy nie mogą korzystać ze zorganizowanych zajęć, np. w warsztatach terapii zajęciowej, środowiskowych domach samopomocy czy specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych.

PFRON uruchomił program, który zakłada przekazanie środków w wysokości 500 zł miesięcznie dla jednej osoby z niepełnosprawnością i wypłacanie ich przez trzy miesiące.

ŻYCZENIA WIELKANOCNE!

Szanowni Państwo,

z uwagi na zaistniałą sytuację niosącą potencjalne zagrożenia dla Nas, Naszych Rodzin, Pracowników, Mieszkańców Naszych Domów i Uczestników Placówek, pozwalam sobie przesłać na Państwa ręce życzenia Wielkanocne w wersji elektronicznej, w nadziei że taki sposób komunikacji stanie się tegorocznym standardem wzajemnego przekazywania życzeń świątecznych, a zarazem wierząc, że czas kolejnych świąt będzie już czasem bezpiecznym, sprzyjającym zacieśnianiu relacji międzyludzkich.

Zbliża się czas szczególny, czas Świąt Wielkiej Nocy, czas niosący nadzieję i wiarę.
Z tejże okazji w imieniu swoim oraz pracowników Warsztatu Terapii Zajęciowej w Przewozie składam płynące z serca życzenia zdrowia, ludzkiej życzliwości, siły, wiary i nadziei, że trudności obecnego czasu miną bezpowrotnie.
Oby Zmartwychwstały Chrystus Przyniósł nam wewnętrzny spokój, Przywrócił radość codzienności, Pozwolił cieszyć się i dzielić niepowtarzalnym duchowym nastrojem Świąt Wielkiej Nocy przez szereg kolejnych lat.

Z wyrazami szacunku i życzeniami zdrowia
Danuta Bernacik
Kierownik Warsztatu Terapii Zajęciowej w Przewozie