Przed i Po

Nigdy nie rezygnuj z celu tylko dlatego, że osiągnięcie jego wymaga czasu…
Każda ciężka praca przynosi efekt.