SPARTAKIADA „INTEGRACJA PRZEZ AKTYWNOŚĆ”

Na terenie Warsztatu Terapii Zajęciowej odbyła się Spartakiada osób niepełnosprawnych „INTEGRACJA PRZEZ AKTYWNOŚĆ”, cykliczna impreza organizowana przez Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin „Sami Sobie” pod patronatem Burmistrza Gminy Kozienice. Dla uczestników imprezy to niezapomniane przeżycie, które sprzyja integracji, wzbudza ducha sportowej rywalizacji oraz pozwala pokonywać własne bariery i ograniczenia. Dla naszych podopiecznych sam start jest dużym sukcesem i wszyscy uczestnicy mają poczucie, że są zwycięzcami własnych słabości. To był dzień, kiedy wszyscy uczestnicy mogli się zintegrować oraz przeżywać radość z osiągnięć sportowych.