PFRON WSPIERA CIEBIE

„PFRON wspiera Ciebie” – to kampania informująca, jak Fundusz wspiera osoby z niepełnosprawnością, dotknięte skutkami epidemii koronawirusa. Jednym z elementów jest dofinansowanie kosztów domowej opieki nad tymi, którzy nie mogą korzystać ze zorganizowanych zajęć, np. w warsztatach terapii zajęciowej, środowiskowych domach samopomocy czy specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych.

PFRON uruchomił program, który zakłada przekazanie środków w wysokości 500 zł miesięcznie dla jednej osoby z niepełnosprawnością i wypłacanie ich przez trzy miesiące.