KOZŁÓWKA – ZWIEDZANIE

Kozłówka – zwiedzanie zespołu pałacowo-parkowego – rodowej siedziby Zamoyskich, w której znajduje się jedna z najpiękniejszych i najlepiej zachowanych rezydencji magnackich na terenie naszego kraju.