WESOŁYCH ŚWIĄT ORAZ SZCZĘŚLIWEGO NOWEGO ROKU!

Z okazji Świąt pragniemy złożyć życzenia
przeżywania Bożego Narodzenia w zdrowiu, radości i ciepłej rodzinnej atmosferze.
Kolejny zaś rok niech będzie czasem pokoju oraz realizacji osobistych zamierzeń.
Życzy Państwu kadra i uczestnicy
Warsztatu Terapii Zajęciowej w Przewozie

CZAS POMYŚLEĆ O ŚWIĄTECZNYCH UPOMINKACH!

Święta zbliżają się coraz szybciej, a wszyscy zaczynają myśleć o prezentach dla najbliższych, szukają pomysłów na upominki.
Mamy dla Was oryginalne, niepowtarzalne propozycje…
Ozdoby świąteczne, prace rękodzieła a także kartki świąteczne już na Was czekają.
Zapraszamy do naszej galerii!

BARDZO WAŻNA – REHABILITACJA SPOŁECZNA

Zgodnie z ustawą dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych /Dz.U. Nr 122, poz. 776 z późn.zm./ Warsztat oznacza wyodrębnioną organizacyjnie i finansowo placówkę stwarzającą osobom niepełnosprawnym niezdolnym do podjęcia pracy możliwość rehabilitacji społecznej.Cel ten jest realizowany przy zastosowaniu technik terapii zajęciowej, zmierzających do rozwijania umiejętności wykonywania czynności życia codziennego oraz zaradności osobistej.

Rehabilitacja społeczna prowadzona w Warsztacie ma na celu włączenie osoby niepełnosprawnej we wszystkie przejawy życia społecznego tak, by mogła czuć pełnoprawnym członkiem społeczności wraz ze wszystkimi przysługującymi mu prawami I obowiązkami. Jest to proces często długotrwały, jednocześnie stanowiący wstępny element, poprzedzający a następnie uzupełniający rehabilitację zawodową. Rehabilitacja społeczna prowadzona w Warsztacie odbywa się na wielu płaszczyznach z których najważniejsze to:

  1. Wyrabianie zaradności osobistej i pobudzanie aktywności społecznej osoby niepełnosprawnej.

2. Włączanie osób niepełnosprawnych do udziału w życiu społecznym poprzez udział w imprezach okolicznościowych.

3. Przygotowywanie społeczności do właściwego postrzegania osób niepełnosprawnych poprzez:
– działalność propagującą twórczość osób niepełnosprawnych (kiermasze, wystawy, udział w konkursach),
– działalność informacyjną nt. niepełnosprawności (bezpośrednio, internet itp.).

4. Umożliwienie aktywności w obszarach na co dzień niedostępnych dla osób niepełnosprawnych poprzez:
– udział w wycieczkach,
– czynny udział w zawodach sportowych.

WESOŁEGO ALLELUJA!

Z okazji nadchodzących Świąt Wielkanocnych życzymy Państwu
dni wypełnionych nadzieją budzącej się do życia wiosny.
Niech Zmartwychwstania Pańskie, które niesie odrodzenie duchowe
napełni Was spokojem, wiarą i miłością,
da siłę pokonywania wszelkich trudności
i nadzieję by z ufnością patrzeć w przyszłość.