IV OGÓLNOPOLSKI MITING W LEKKIEJ ATLETYCE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Każdy ma swój Everest! Każdy bez względu na niepełnosprawność, czy kondycję fizyczną może wejść na swój szczyt… Może mieć swoją górę, swój szczyt i sukces – zwyciężyć strach, zbudować wiarę w siebie, pokonać własne bariery.