REGATY W DOMANIOWIE

Udział WTZ w XII Regatach Kajakowych Osób Niepełnosprawnych w Domaniowie.