SPAKUJ ZIMĘ DO WORA

SPAKUJ ZIMĘ DO WORA!!!
Co roku jest tak samo. Gdy tylko śnieg się stopi, gdy wiosna budzi się do życia, ulice robią się potwornie brudne, a zanim ktoś je wysprząta, minąć muszą długie tygodnie. Budząca się wiosna odkrywa pozostałości po długiej zimie.
Nasza ekipa postanowiła coś z tym zrobić ?
Żegnając zimę robimy wiosenne porządki!
Jesteśmy społecznie odpowiedzialni za wygląd najbliższej okolicy.
Wspólnie zadbajmy o otoczenie, w którym żyjemy, o miejsce naszych spacerów. Warto przystanąć i odpocząć wśród czystej przyrody, która daje nam tak wiele, nie chcąc nic w zamian.
To wspólne działanie dla wspólnego dobra! ??